تعیین نقطه ذوب

تعیین نقطه ذوب

ذوب ماده دمایی است که در آن دما جسم جامد با مذاب خود در حال تعادل است به شرطی که فشار کمتر یا بیشتر از ۱ atm نباشد . اجسام خالص نقطه ذوب دقیقی دارند و تعیین دقت آنها از طریق  رسم منحنی ذوب امکان پذیر است. زمانی اختلاف بین نقطه ذوب یک ماده خالص با یک ترکیب خیلی کم است که درصد خلوص ترکیب بالا باشد (در حدود ۹۸ , ۹۹ درصد)

در نقطه ذوب (لحظه تعادل) دما ثابت است مگر بعلت وجود دو عامل ، رطوبت و ناخالصی . ناخالصی های جزئی نقطه ذوب را پائین می آورند و همچنین دامنه ذوب برزگتری مشاهده میشود

 

زمانیکه مقدار مساوی از دو جسم را باهم مخلوط می کنیم و می بینیم که نقطه ذوب مخلوط تغییر نکرد نتیجه می گیریم که دو ماده یکسان هستند اما اگر نقطه ذوب نزول کند دو ماده با هم متفاوت هستند

در ترکیبات ایزومورف (هم ریخت) با وجود اختلاف شیمیایی اختلالی در نقطه ذوب شان پیدا نمیشود

* اجسام با مولکول های متقارن در مقایسه با مولکول هایی که تقارن کمتر دارند دمای ذوب بالاتری دارند

تعیین نقطه ذوب
تعیین نقطه ذوب

 

* تعیین نقطه ذوب حداکثر تا نیم درجه سانتی گراد دقیق است.

عواملی که می توانند در تعیین نقطه ذوب تاثیر داشته باشند عبارتند از : 

  • اندازه بلورهای ماده جامد
  • مقدار بلور ها
  • فشرده بودن بلور ها   
  • حرارت یا انرزی مصرف شده  
  • کالیبره نشدن ترمومتر

در اجسام ناخالص دامنه ذوب از شروع تشکیل فاز مایع تا تشکیل مذاب شفاف مدنظر قرار می گیرد. بعنوان آغاز ذوب دمایی را در نظر می گیرند که در آن گوشه ها و لبه های بلورهای بزرگ کروی میشوند و نقطه ای که در آن همه  بلورها از بین رفته اند بعنوان پایان دامنه ذوب منظور میشود.

 

question