قطبیت و خواص نوری غیر خطی

[av_one_full first][av_heading heading=’قطبیت و خواص نوری غیر خطی ‘ tag=’h3′ color=” custom_font=” style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’][/av_heading] [/av_one_full] [av_textblock size=” font_color=” color=”]

اولین مشاهدات در زمینه نور غیر خطی (NLO)  توسط کر، انجام گرفت. کر تغییر در مقدار عبور نور ورودی را هنگام گذر از میان دو قطبنده (در حضور ولتاژ اعمالی)،  مشاهده نمود .

ایجاد هارمونیک دوم از نخستین پدیده های نور غیر خطی است که هنگام مطالعه بر روی لیزر کشف شد. P. A. Franken و همکارانش لیزر یاقوت را بر روی نمونه هایی از کریستال کوارتز تابانده و افزایش دو برابری نسبت به فرکانس ورودی لیزر را مشاهده کردند.

آزمایش P. A. Franken برای نشان دادن هارمونیک دوم
آزمایش P. A. Franken برای نشان دادن هارمونیک دوم

آزمایش کر برای مشاهده خاصیت نور غیر خطی
آزمایش کر برای مشاهده خاصیت نور غیر خطی

.
یک ماده مولکولی ، مانند کریستال آلی و یا یک جامد پلیمری معمولا عایق است و خاصیت مغناطیسی ندارد. در این مواد دی الکتریک ، الکترون کافی جهت هدایت وجود ندارد ، ولی بر اثر اعمال یک میدان الکتریکی خارجی بر محیط های دی الکتریک و ایجاد ممان دو قطبی القائی می توان موجبات قطبش بیشتر مولکول ها را فراهم کرد این قطبش در خلاف جهت میدان الکتریکی خارجی است و از این رو شدت میدان الکتریکی درون محیط کاهش می یابد اگر شدت میدان الکتریکی خارجی نسبتا کم باشد قطبش پذیری  محیط در میدان به صورت خطی می باشد و اگر شدت میدان خارجی زیاد باشد ، مثلا ماده تحت تأثیر میدان حاصل از یک تپ  لیزری قرار گبرد ، در این صورت  قطبش محیط خطی نخواهد بود.

نمایش ماده در حضور نور ، نور باعث ایجاد قطبیت در ماده می شود
نمایش ماده در حضور نور ، نور باعث ایجاد قطبیت در ماده می شود[/av_textblock]
question