تدریس خصوصی شیمی

تدریس خصوصی شیمی در تبریز

توسط دانشجویان ممتاز دکتری و اساتید دانشگاه تبریز

تدریس شیمی در دوره دبیرستان ، لیسانس ، فوق لیسانس ، دکتری تخصصی

سید ابوالفصل موسوی
دانشجوی دکتری شیمی

احسان باحجب نوری
دانشجوی دکتری شیمی معدنی

حسین عابدی
دانشجوی دوره دکتری شیمی

دکتر بهروز شعبانی
استاد دانشگاه تبریز

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)