تخفیف-6%
5 از 5
قیمت اصلی 7,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 7,400,000 تومان است.
تخفیف-3%
5 از 5
قیمت اصلی 15,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 14,900,000 تومان است.
تخفیف-3%

راکتور هیدروترمال

راکتور هیدروترمال 150 سی سی

5 از 5
قیمت اصلی 17,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 17,200,000 تومان است.
تخفیف-3%
2.5 از 5
قیمت اصلی 21,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,200,000 تومان است.
تخفیف-10%
قیمت اصلی 9,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 8,950,000 تومان است.
تخفیف-3%

راکتور هیدروترمال

راکتور هیدروترمال 250 سی سی

قیمت اصلی 24,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 23,900,000 تومان است.
تخفیف-7%
5 از 5
قیمت اصلی 13,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 12,500,000 تومان است.
question