بایگانی تگ : روش سونوشیمی

روش سونوشیمی ؛ تکنیک فراصوت

روش سونوشیمی (تکنیک فراصوت) تکنیک فراصوت یا سونوشیمی به عنوان یکی از تکنیک های مؤثر در سنتز مواد نانو ساختار، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. این تکنیک به دلیل دارا بودن خواص غیر عادی همچون دما و فشار نقطه ای خیلی زیاد که در نتیجه ی فرایند کاویتاسیون و ترکیدن حباب در […]

question