بایگانی تگ : زئولیتها

کاربرد زئوليت ها

زئولیت ها ، معرفی و انواع

کاربرد زئوليت ها عنوان مقاله : کاربرد زئوليت ها[1] چکيده زئوليت ها، آلومينوسيليکاتهاي بلورين هستند که ساختارهاي ويژه و حفره دار دارند. زئوليت ها ويژگي هاي خاصي مانند توانايي تبادل يوني[2]، جداسازي مولکولها بر اساس شکل و اندازه، خاصيت کاتاليزوري دارند که باعث شده در صنايع کاربرد زيادي داشته باشند. که اين کاربرد ها عبارتند […]

question