بایگانی تگ : زئولیتها

کاربرد زئولیت ها

زئولیت ها ، معرفی و انواع

کاربرد زئولیت ها عنوان مقاله : کاربرد زئولیت ها[1] چکیده زئولیت ها، آلومینوسیلیکاتهای بلورین هستند که ساختارهای ویژه و حفره دار دارند. زئولیت ها ویژگی های خاصی مانند توانایی تبادل یونی[2]، جداسازی مولکولها بر اساس شکل و اندازه، خاصیت کاتالیزوری دارند که باعث شده در صنایع کاربرد زیادی داشته باشند. که این کاربرد ها عبارتند […]

question