بایگانی تگ : سانتریفیوژ

سانتریفیوژ

سانتریفیوز ؛ معرفی ، کاربرد ها ، قیمت و انواع

سانتریفیوژ سانتریفیوژ آزمایشگاهی ، یکی از ابزارهای آزمایشگاه شیمی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز نمونه مایع  را با سرعت بسیار زیادی به چرخش درمی آورد . بسته به اندازه و ظرفیت نمونه سانتریفیوژهای مختلفی وجود دارد . سرعت سانتریفیوژها با توجه به مقدار انرژی گریز از مرکز که به نمونه وارد می شود اندازه گیری می […]

question