بایگانی تگ : سنتز به روش لوله شاخه دار

سنتز به روش لوله شاخه دار

سنتز به روش لوله شاخه دار یک لوله شاخه دار به ارتفاع تقریبی ۲۰ سانتی متر و قطر دهانه داخلی ۵/۱ سانتی متر انتخاب می شود. شاخه آن در ارتفاع ۱۲سانتیمتری به طول ۱۰ سانتی متر و قطر ۵/۰ سانتیمتر به طور عمود بر لوله اصلی واقع شده است. مواد اولیه مورد نیاز جهت سنتز […]

question