بایگانی تگ : شیمی تئوری

شیمی کامپیوتر : اصول ، روش ها و نرم افزار ها

شیمی محاسباتی  یا شیمی تئوری ( همچنین به عنوان مدل سازی مولکولی هم مطرح می شود که در واقع هر سه دارای یک معنا می باشند ) عبارت است از  مجموعه ی تکنیک هایی که برای حل و بررسی مسائل شیمی بر روی کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و همانند دیگر روش ها در شیمی ابزاری را در جهت درک واکنش ها و فرایندهای شیمیایی فراهم می کند که انگیزه اساسی در این روش ، گسترش علم شیمی است . 


 

معرفی منابع آنلاین شیمی کامپیوتر

معرفی منابع آنلاین شیمی کامپیوتر ۱٫ ACCVIP Australian Computational Chemistry via the Internet Project (http://www.chem.swin.edu.au/) ۲٫ WWW Computational Chemistry Resources (http://www.chem.swin.edu.au/chem_ref.html) ۳٫ Some resources on computational chemistry (http://www.zyvex.com/nanotech/compChemLinks.html) ۴٫ Internet Resources for Science and Mathematics Education,collected by Tom O’Haver (http://www.towson.edu/csme/mctp/Technology/Chemistry.html) ۵٫ Chemistry (and some other) Internet Resources (http://www.technion.ac.il/technion/chemistry/links/chem_ resources.html) ۶٫ Intute Science, Engineering and Technology […]

معرفی نرم افزار محاسباتی گوسین

برنامه گوسین در نسخه های متعددی ( gaussian 94,gaussian 98,gaussian 03,gaussian 09 ) منتشر شده است که عدد مقابل آن متناسب با سال انتشار آن می باشد. گوسین یک نرم افزار پر استفاده حرفه ای است که شامل تمام روش های آغازین رایج ، از قبیل هارتری – فاک ، CI ، MCSCF ، MP ، CC ، تابعی دانسیته و همچنین چندین روش نیم تجربی و روش مکانیک مولکولی است. با استفاده از گوسین می توان ساختار هندسی را بهینه نمود ، فرکانس های ارتعاشی ، خواص ترمودینامیکی و ثابت های پوشیدگی NMR و… را محاسبه کرد. گوسین در نسخه های سازگار با ابر رایانه ها ، ایستگاه های کاری و رایانه های شخصی با سیستم عامل مکینتاش ، ویندوز و لینوکس در دسترس می باشد.

معرفی شیمی محاسباتی

معرفی شیمی محاسباتی

شیمی محاسباتی ” Computational chemistry ” یا شیمی تئوری ” Theoretical chemistry ” ( همچنین به عنوان مدل سازی مولکولی ” Molecular modelling ” هم مطرح می شود که در واقع هر سه دارای یک معنا می باشند ) عبارت است از مجموعه ی تکنیک هایی که برای حل و بررسی مسائل شیمی بر روی کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و همانند دیگر روش ها در شیمی ، ابزاری در جهت درک واکنش ها و فرایندهای شیمیایی فراهم می کند که انگیزه اساسی در این روش ، گسترش علم شیمی است .

question