بایگانی تگ : شیمی محاسباتی

معرفی کتاب های رفرانس در زمینه شیمی کامپیوتر

[av_one_full first][av_heading tag=’h2′ padding=’15’ heading=’معرفی کتاب های رفرانس در زمینه شیمی کامپیوتر ‘ color=” style=” custom_font=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=”][/av_heading] [/av_one_full] [av_textblock] Peter Lykos and Isaiah Shavitt, Supercomputers in Chemistry, in ACS Sympo-sium Series 173, American Chemical Society, Washington, DC, 1981. E. Stuper, W. Brugger, and P. Jurs, Computer-Aided Analysis of the Relation Between Chemical […]

معرفی شیمی محاسباتی

معرفی شیمی محاسباتی

شیمی محاسباتی ” Computational chemistry ” یا شیمی تئوری ” Theoretical chemistry ” ( همچنین به عنوان مدل سازی مولکولی ” Molecular modelling ” هم مطرح می شود که در واقع هر سه دارای یک معنا می باشند ) عبارت است از مجموعه ی تکنیک هایی که برای حل و بررسی مسائل شیمی بر روی کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد و همانند دیگر روش ها در شیمی ، ابزاری در جهت درک واکنش ها و فرایندهای شیمیایی فراهم می کند که انگیزه اساسی در این روش ، گسترش علم شیمی است .

question