بایگانی تگ : مقاله_فیزیک

نقش قابل‌توجه حفره‌های رزونانس بلور فوتونی در فیلتر‌های قابل تنظیم ارتباطی WDM و DWDM

یک روش فیلتر بلور فوتونی با استفاده از حفره‌های رزونانس در ساختارهای دوبعدی مناسب برای کاربردهای ارتباطی WDM و DWDM، پیشنهادشده است. برای طراحی ساختار، حرکت نقص‌های شبکه به‌عنوان حفره رزونانس استفاده می‌شود. تنظیم طول‌موج موردنظر با مشخصات مطابق با استاندارد ITU-T نشان داده‌شده است. با تغییر ویژگی‌هایی مانند شعاع نقص‌ها، فاصله آن‌ها از یکدیگر و محل نقص، یک فیلتر نوری کامپکت مناسب برای مدارهای مجتمع نوری پیشنهادشده است. همچنین اثر ترکیبی، شعاع متغیر نقص‌ها و فاصله آن‌ها از یکدیگر باعث ایجاد ویژگی‌های جالب می‌شود.

question